Трансформация экономики Казахстана

Двадцать третьего мая состоялась презентация книги «Трансформация экономики Казахстана», выпущенной Фондом им. Конрада Аденауэра. Книга представляет собой сборник статей экспертов из Казахстана и Германии об основных секторах экономики Республики Казахстан.

К обсуждению программной статьи Главы государства

Республика Казахстан идет к реализации поставленных целей входа нашей страны в тридцатку лучших стран, Глава Государства, заботясь о будущем поколении, выполняя свои обещания, ведет нашу страну по пути модернизации и совершенствования нашего государства. Все мы помним, какой резонанс в начале этого года вызывали постановления нашего Президента. Все вместе мы обсуждали вопрос о внесении поправок в Конституцию нашей страны, затем бурно всей нацией было обсуждение ежегодного Послания.

К обсуждению проекта конституционной реформы

Сочетание стабильности и динамизма Основного закона Республики Казахстан – неотъемлемое условие прочности и непоколебимости правопорядка, эффективного осуществления государственной власти, взаимосвязей человека и гражданина, общества и государства. В юридической литературе отмечается, что Конституция – акт долговременного действия, правовое свойство которого – стабильность, то есть устойчивость содержания. Однако это не означает ее неподвижность, невозможность внесения в нее стратегически необходимых поправок и дополнений. Более 200 лет назад, когда закладывались основы современной демократии, выдающийся американский политический деятель Томас Джефферсон, который не был сторонником частых поправок и дополнений в законах и конституциях, писал, «что законы и человеческие институты должны идти рука об руку с прогрессом человеческого разума».

Бартель Артур Витальевичтің Алматы қаласы әкімінің алдында сөйлейтін сөзі

Құрметті Бауыржан Қыдырғалиұлы! Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Менің есімім Бартель Артур. Бүгінгі күнде мен Қазақстандағы неміс жастары Одағын, Қазақстан Республикасындағы неміс ұлтының жастарын біріктіретін үлкен ұйымды басқарамын, сондай-ақ Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі және Қазақстан мен Германия арасындағы үкіметаралық коммиссиясының мүшесімін.
Қазақстандағы неміс жастарының одағы – 1996 жылғы ақпанда құрылған жалпы республикалық қоғамдық ұйым. Қазіргі таңда, 21 жылдан кейін, Қазақстанның түрлі аймақтарындағы 43 жастар ұйымын біріктіретін 2000 ға жуық мүшесі бар ұйымға айналды. Барлық неміс жастарының ұйымы «Воздождение» неміс қоғамдық бірлестігінің жанында жұмыс жасап, Қазақстан неміс жастарының Одағының мүшелігіне кірген.
Біздің ұйым Қазақстан халқы Ассамблеясының жастар қозғалысының мүшелігінде бар және еліміздің саяси даму жолында өз үлестерін қосып келеді. Біз заман мен уақыттың талабына сай жаңарып, өз елімізбен қатар жүріп келеміз.
Біз жастар ұйымымыздың 21 жылдық мерейтойын тойлау барысында, алдымыздан шыққан барлық қиындықтардан мойымай елімізбен бірге келеміз. Біз ұлтық болмысына қарай бөлінетін жастар ұйымдардың ең алғашқыларының бірі болып табыламыз. Әр үш жыл сайын еліміздегі жастар клубы жаңарып отырады. Біз жаңа ұрпақтың  мемлекетке деген, мемлекеттік тілге, қоғамға деген көзқарастарының жақсы жағына өзеруінің куәгері болып жүрміз.  Жастардың көп легі республикамызда еңбек етіп, өз орындарын табудың маңыздылығын түсініп жатыр. Неміс жастарының алғашқы легі өздерінің тарихи отандарына баруды арман етсе, қазіргі жастар еліміздегі маңызы зор бағдарламаларға қатысуды армандайды. Біз мемлекет басшысының үшінші жаңғыру бағдарламасы мен  дамыған 30 елдің қатарына ену жоспарына өте ризашылықпен қабыладық. Бұл арқылы біз мемлекеттегі өз рөлімізді көріп, жастардың еңсесі көтеріліп қалды, себебі біз бір аяғымызбен Германияда, ал екінші аяғымызбен Қазақстанда тұрмыз.
Біз бірігіп жұмыс істеуге жоспары көп Қазақстан мен Германия арасындағы көпірміз. 16 наурызда өте ауқымды конференция өтеді, ол жерге халықаралық сарапшылар қатысып, еліміздің білім беру модельдері, интеграция мәселелелері талқыланатын болады. Қазіргі күнде біздің алдымызда тұрған міндеттердің бірі әр азаматтың бастамасына қолдау беріп, әріптестік қатынас орнату маңызы зор.
Біз неміс үкіметінің қолдаының арқасында Қазақстанның білім беру саласындағы көптеген жобаларымызды іске асырып келеміз.
Біздің жұмысымыздың негізгі мақсаты тек облыс орталықтарымен ғана жұмыс жасау емес, шалғай ауылдардағы жастармен жұмыс жасап, олардың білім деңгейін көтеруге, тегін оқуға түсуіне көмектесу арқылы мемлекетіміздегі мықты азаматтарды қалыптастыруға өз үлесімізді қосу.
Мен Қазақстандағы немістер қауымдастығының ресми өкілі және көмекшісі ретінде, ұрпақтар сабақтастығына бағытталған қауымдастықтың бастаған жобаларының басты идеясы – өз ұлтына, өз еліне қамқор болар, әлеуметтік жауапкершілігі бар жастарды тәрбиелеу,
Өскелең ұрпақтың қамқорлығы – бұл өзінің қазіргісіне қамқор болу, себебі біз қазіргіні тәрбиелеу арқылы ертеңгі күнге сеніммен аяқ басамыз.
Сөзімді қортындылай келе, Қазақстандағы неміс жастары әрқашан елінің көмекшісі болған және бұдан кейінде маңызы бар мәселелерге араласып, өз үлестерін қосатынын айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет!

Всемирный день дарения книг

Председатель Союза немецкой молодежи Казахстана Артур Бартель, и координатор BiZ-Almaty Елена Шепель приняли участие в акции «День книгодарения», которая проходила в Центральной городской детской библиотеке им. С.Бегалина.

Модернизировать молодёжную работу немцев Казахстана

В Павлодаре состоялась Международная тематическая молодёжная академия, где кроме творческих и образовательных лабораторий состоялись выборы председателя Союза немецкой молодёжи Казахстана. Большинством голосов был избран Артур Бартель, начинавший свою деятельность в КНМ при Павлодарском областном обществе немцев «Возрождение». Сегодня Артур Бартель рассказывает о задачах Академии и новых направлениях в молодёжной работе Ассоциации немцев Казахстана.

Выступление на 14 заседании Межправительственной казахстанско-германской комиссии (А.Бартель)

Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый господин Х.Кошик, уважаемый господин Р.Василенко! 2016 год - юбилейный для Союза немецкой молодежи Казахстана. Уникальной молодежной организации при Ассоциации немцев Казахстана исполнилось 20 лет – это возраст, когда есть возможность пересмотреть все то, над чем работало не одно поколение немецкой молодежи.  Это хороший возраст для осознания пройденного пути организации, основной целью которой является воспитание подрастающего поколения, укрепление мира и согласия на территории РК, сохранение культуры и языка немецкой этнической группы Казахстана.

«Полиязычие как один из факторов эффективной социализации будущих специалистов в современном обществе»

Перспективы полиязычия в современном казахстанском обществе обсудили в Доме дружбы г.Алматы. В мероприятии приняли участие руководители этнокультурных объединений республики, РГУ «Когамдык келiсiм» и молодежные клубы. Ассоциацию общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» представил Артур Бартель, эксперт по вопросам молодежи.

Казахстан узнаваем на арене FUEV

С 18 по 22 мая в г.Вроцлаве (Польша) состоялся конгресс Федералистского союза европейских меньшинств (FUEV), который является крупнейшей ежегодной встречей  национальных меньшинств в Европе. Ежегодно около 150 делегатов из тридцати стран встречаются для обсуждения актуальных проблем. Казахстан на конгрессе FUEV 2016 представил Артур Бартель, эксперт по вопросам  молодежи Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение».

Поздравление от Союза немецкой молодежи Казахстана с 1 мая!

Уважаемые коллеги, от лица немецкой молодежи Казахстана разрешите поздравить всех с нашим профессиональным праздником, Днем единства  народа Казахстана!

Участие в тематических Академиях – способ повышения уровня знаний

На прошлой неделе завершились Международные тематические академии в г.Павлодаре и Таразе, в которых приняли участие около ста представителей Союза немецкой молодежи Казахстана и активисты из немецких центров России, Узбекистана и Кыргызстана.

  • Онлайн-галерея Леонида Брюммера brummer.kz
  • Всемирная выставка Экспо 2017 в Астане
Яндекс.Метрика